Läroplan

State-of-the-Art rapporten

State-of-the-Art-rapporten är ett innehållsrikt vetenskapligt dokument som bygger på omfattande forskning, beprövad erfarenhet samt projektgruppens egna kvalitativa och kvantitativa data som kommer att analyseras enligt ”mixed methods”.

Kursinnehåll

Skapandet av kursinnehåll, undervisningsmaterial och läromedel är ett av projektets viktigaste resultat därför att detta innehåll och denna kunskap kommer att utgöra basen för kunskapsöverföring i de planerade utbildningarna. Alltihop baserar sig på State-of-the Art-rapporten. Hela konsortiet kommer tillsammans att utveckla utbildningens alla delar och aktiviteter.

Kursinnehåll:

Kursinnehållet för ”autism officer” kommer att finns i en textfil på engelska. Upplägget bygger på aktuell internationell praxis när det gäller vuxenutbildning, yrkesutbildning och specialpedagogik för att säkerställa att utbildningen ”autism officer” kan och ska hålla samma kvalitet i hela Europa efter projektets slut.

Undervisningsmaterial och läromedel

Utvecklingen av undervisningsmaterial och läromedel för att såväl implementera som genomföra ”autism officer”-kursen är en av projektets viktigaste delar. Till skillnad från befintliga kursupplägg inom området utgår AUTRAIN från en helhetssyn avseende utbildning för icke-yrkesverksamma, som kombinerar olika didaktiska strategier, olika former av media och fördelarna med blandade lärmiljöer. Därmed kommer innehållet vara lämpligt att användas olika yrkeskategorier

Lärobok:

Ett av projektets konkreta och ”handfasta” resultat är en mindre lärobok på följande språk: engelska, grekiska, italienska, portugisiska och tyska. Lärobokens upplägg gör att den kommer att kunna användas vid utbildning av icke-yrkesverksamma personer i bemötandet av människor med ASD i alla åldrar. Läroboken består av en allmän del om autism och en specifik del med olika övningar, faktarutor, råd och detaljerad information.