Läroplan

Kursinnehållet för ”autism officer” kommer att finns i en textfil på engelska. Upplägget bygger på aktuell internationell praxis när det gäller vuxenutbildning, yrkesutbildning och specialpedagogik för att säkerställa att utbildningen ”autism officer” kan och ska hålla samma kvalitet i hela Europa efter projektets slut.