AuTrain-plattformen är projektets huvudsakliga innovation. Den kommer att vara den första öppna online-resursen för ASD med europeisk förankring av information och kurser med målsättningen att öka social inkludering av personer med autism. Av denna anledning kan AuTrain-plattformen etablera sig som en europeisk källa och en gemensam central mötesplats för det praktiska arbetet med inkludering vid autism.

ISO 17024-certifiering

Utvecklingen och implementeringen av ett ISO17024-baserat ackrediteringsförfarande är ytterst vikt för:

  • en väl underbyggd och allmänt accepterad utbildning av bemötande vid autism.
  • att säkerställa att kvalifikations- och kompetenskrav övervakas genom officiella europeiska mekanismer.

Läroplan

Den första delen är kursplanen för utbildning till ”autismhandläggare”. Denna textfil kommer endast att finnas tillgänglig på engelska. Dess struktur kommer att baseras på internationella standarder för modern andragogik, yrkesutbildning och utbildning samt utbildning för särskilda behov, och kommer att kombinera dessa områden för att se till att utbildning för autismarbetare kan och kommer att tillhandahållas med samma kvalitet i hela Europa efter projektets slut.

Undervisnings- och utbildningsmaterial

Materialet som skapas kommer att ha fokus på att uppnå en helhetssyn på ASD. Denna helhetssyn kommer att förverkligas genom att kombinera olika didaktiska strategier, olika medier, blandat lärande och innehåll som kan användas oberoende av yrkeskategori som ska certifieras.

Utbildningshandbok

Som ett konkret ”fysiskt” utfall av projektet kommer en kort träningshandbok att utvecklas på följande språk: engelska, grekiska, italienska, portugisiska och tyska. Denna handbok kommer att utvecklas på ett sätt så att den kan användas för att utbilda yrkesverksamma och icke-yrkesverksamma i att bemöta autistiska individer i alla åldrar. Utbildningshandboken består av en allmän del om autism och en specifik del med olika övningar, aktiviteter och råd kring bemötande.

Utbildningskurs

Läroplanen och undervisnings- och läromedel är ett av de viktigaste resultaten av hela projektet när det gäller innehåll och kunskapsöverföring inom all vidareutbildning. De bygger på resultaten av rapporten om det aktuella teknikläget och alla dess olika avsnitt/aktiviteter utvecklas gemensamt av hela konsortiet.

Module 1

Module 1
Creating an inclusive society

Module 2

Module 2
Nature of autism spectrum disorder

Module 3

Module 3
Autism spectrum disorders and society

Module 4

Module 4
Social communication and social skills for dealing with people with autism spectrum disorder

Module 5

Module 5
Professional attitudes and behaviours towards people with autism spectrum disorders

Module 6

Module 6
Put into practice – Wrap up

Module 7

Module 7
Accommodations for the public and professional services