Ενότητα Υλικών 2

  • Υπολογιστής με MS office, PowerPoint (πρόσβαση σε βιντεοκλήσεις σε περίπτωσ ψηφιακής εκπαίδευσης)

Σημειωματάριο και μολύβι για κάθε συμμετέχοντα

  • Πίνακας
  • Προβολέας/εξωτερικά ηχεία
  • Διαφάνειες PowerPoint M2_περιεχόμενο Ενότητα 2 AuTrain
  • Ένα αντίγραφο για κάθε συμμετέχοντα του φύλλου εργασίας 2.1 Διαγνωστικά κριτήρια