Projektet

AuTrain-projektets syfte är att främja en välbehövlig europeisk struktur för att förbättra livssituationen för människor med autismspektrumtillstånd (ASD) – genom användning av innovativ digital utbildning.

AuTrain-projektet syftar till att förbättra livssituationen för människor med ASD genom att öka medvetenheten hos dem som möter autistiska personer i olika sammanhang. Projektgruppen sammanställer för detta ändamål en omfattande kunskapsbas om ASD, dess former och utmärkande egenskaper. Kunskapsbasen kommer att finnas på en onlineplattform som dessutom kommer att innehålla allt nödvändigt undervisnings- och träningsmaterial för kursen ”Autism Officer / Autism Officer”.  Denna fördjupningskurs som leder till certifiering av Autism Officers är huvudsyftet för AuTrain.

Ackrediteringen av den mer yrkesinriktade nivån ”Autism Officer / Autism Support Officer” kommer att utföras av ett fristående, ISO 17024-certifierad organisation. Certifieringen av utbildningen utgör grunden för projektets långsiktiga hållbarhet. Fri tillgång till AuTrain-plattformen säkerställer att alla dokument kan användas av olika organisationer även efter projektets slut.

Projektgruppen, som ansvarar för planeringen och implementeringen av AuTrain, består av experter inom olika områden från europeiska universitet och utbildningsinstitutioner med gedigen erfarenhet av bemötande av och arbete med personer med ASD. FH JOANNEUM Institute of Internet Technologies & Applications i Österrike ansvarar för utvecklingen av onlineplattformen och säkerställer att användarvänlighet och didaktisk kvalitet kommer att vara på högsta nivå.