Ενότητα Υλικών 6

  • Υπολογιστής
  • Προτζέκτορας
  • Διαφάνειες PowerPoint M6_contents6.1_6.2._AuTrain
  • Ένα αντίγραφο του Φύλλου εργασίας Καταιγισμός ιδεών 6.1- ΕΟΓ για κάθε συμμετέχοντα
  • Ένα αντίγραφο του Φύλλου εργασίας Καταιγισμός ιδεών 6.1 για κάθε συμμετέχοντα
  • Ένα αντίγραφο του Φύλλου εργασίας Δραστηριότητα: Προβληματισμός 6.1 για κάθε συμμετέχοντα
  • Ένα αντίγραφο του κύκλου μαθημάτων του AuTrain for each participant για κάθε συμμετέχοντα