Ενότητα Υλικών 3

 • Υπολογιστής
 • Εξωτερικά ηχεία ήχου
 • Προτζέκτορας
 • Διαφάνειες PowerPoint M3
 • Λογισμικό araword ή simcaa ή pictoselector
 • Jamboard (πίνακας)
 • Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας Καταιγισμός ιδεών 3 για τον κάθε συμμετέχοντα
 • Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας Σκέψου και στοχάσου 3.1 για τον κάθε συμμετέχο-

ντα

 • Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας Δραστηριότητα: Ομαδική εργασία Κοινωνία φιλική

προς τον αυτισμό για τον κάθε συμμετέχοντα

 • Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας Δραστηριότητα: Εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο

3.1 για τον κάθε συμμετέχοντα

 • Βίντεο ή σύνδεση ίντερνετ