ΥΛΙΚΟ Ενότητα 1

 • Η/Υ
 • Εξωτερικά ηχεία
 • Μηχάνημα προβολής
 • Ένα μαλακό μπαλάκι
 • διαφάνειες PowerPoint M1_περιεχόμενα1.1_1.2. _1.3_AuTrain
 • Ένα αντίγραφο για κάθε συμμετέχοντα του φύλλου εργασίας Καταιγισμός ιδεών 1.1
 • Ένα αντίγραφο για κάθε συμμετέχοντα του φύλλου εργασίας Σκέψη & Προβληματισμός 1.1
 • Συμπερίληψη
 • Ένα αντίγραφο για κάθε συμμετέχοντα του φύλλου εργασίας Σκέψη & Προβληματισμός 1.2
 • Γλώσσα

Πολύχρωμα αυτοκόλλητα (εάν χρησιμοποιούνται στο φύλλο εργασίας Σκέψη &

 • Προβληματισμός 1.2 – Γλώσσα)
 • Ένα αντίγραφο για κάθε συμμετέχοντα του φύλλου εργασίας Δραστηριότητα: Εφαρμογή
  στον πραγματικό κόσμο 1.1