Διδακτέα ύλη

Το πρώτο μέρος και αποτέλεσμα αποτελεί το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα κατάρτισης «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Θα συνταχθεί σε αρχείο γραπτού κειμένου και θα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Η δομή θα τηρεί και θα συνδυάζει διεθνή πρότυπα στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ειδική αγωγή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μαθήματα κατάρτισης για τον «υπεύθυνο σε θέματα ΔΑΦ» μπορούν και θα πραγματοποιούνται με την ίδια ποιότητα σε όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του προγράμματος.