Utvecklingen av undervisningsmaterial och läromedel för att såväl implementera som genomföra ”autism officer”-kursen är en av projektets viktigaste delar. Till skillnad från befintliga kursupplägg inom området utgår AUTRAIN från en helhetssyn avseende utbildning för icke-yrkesverksamma, som kombinerar olika didaktiska strategier, olika former av media och fördelarna med blandade lärmiljöer. Därmed kommer innehållet vara lämpligt att användas olika yrkeskategorier