Ett av projektets konkreta och ”handfasta” resultat är en mindre lärobok på följande språk: engelska, grekiska, italienska, portugisiska och tyska. Lärobokens upplägg gör att den kommer att kunna användas vid utbildning av icke-yrkesverksamma personer i bemötandet av människor med ASD i alla åldrar. Läroboken består av en allmän del om autism och en specifik del med olika övningar, faktarutor, råd och detaljerad information.