Skapandet av kursinnehåll, undervisningsmaterial och läromedel är ett av projektets viktigaste resultat därför att detta innehåll och denna kunskap kommer att utgöra basen för kunskapsöverföring i de planerade utbildningarna. Alltihop baserar sig på State-of-the Art-rapporten. Hela konsortiet kommer tillsammans att utveckla utbildningens alla delar och aktiviteter.