09:00 – 12:00 (Εκτιμώμενος χρόνος: 3 ώρες)

Rationality: Αφού μάθατε για τις κύριες αρχές-και τις περιπλοκές μιας επαρκούς εφαρμογής-μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς (βλ. Ενότητα 1), αφού λάβετε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση τελευταίας τεχνολογίας για την πολύπλοκη και ποικίλη φύση της διαταραχή του φάσματος του αυτισμού με μια γενικότερη έννοια (βλ. Ενότητα 2), και μετά από μια εισαγωγή στην έννοια της νευροποικιλότητας και τις επιπτώσεις της σε διάφορα είδη που σχετίζονται με τον αυτισμό σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο (βλ. Ενότητα 3), έχουμε βυθιστεί έντονα στην πρακτική εφαρμογή. Σε ένα πρώτο βήμα διερευνήθηκε η πρακτική επικοινωνία και άλλες κοινωνικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (βλ. Ενότητα 4). Δεύτερον, αυτές οι έρευνες επεκτάθηκαν σε περαιτέρω επαγγελματικές στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με τον τομέα (βλ. Ενότητα 5). Και τρίτον τρόποι, δυνατότητες και στρατηγικές για την εφαρμογή όλων αυτών των δεξιοτήτων και μέσων έχουν εξεταστεί και συζητηθεί (βλ. Ενότητα 6).

Εδώ, στην τελική και καταληκτική ενότητα (Ενότητα 7), οι προθέσεις είναι διπλές: Προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσουμε και να διαμορφώσουμε τις βασικές παραμέτρους του μαθήματος, θα προσπαθήσουμε επίσης να κανονίσουμε και να διευθετήσουμε αυτό που φαίνεται να είναι τα κεντρικά στοιχεία (λόγω οργανωτικών περιορισμών, διαφορετικών διαρθρωτικών απαιτήσεων κ.λπ.) για τα συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια στα οποία εργάζονται οι παρευρισκόμενοι. Με βάση τις μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν συνήθως κατά τη διάρκεια της ενότητας, οι προσαρμογές και τα καταλύματα που απαιτούνται προσδιορίζονται και συγχωνεύονται σε ένα εφαρμοστέο σχεδιασμό – από ορισμένες απόψεις το τελευταίο βήμα του μαθήματος για να κλείσει το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της πρακτικότητας όσων διδάχθηκαν και κατανοήθηκαν.


Συλλογή υλικών Ενότητα 7