ΥΛΙΚΟ Ενότητα7

 • Υπολογιστής
 • Προτζέκτορας
 • Διαφάνειες PowerPoint
 • Κάρτες ευρετηρίου
 • Πίνακας με μαρκαδόρους πίνακα ή πίνακας χαρτιού με μαρκαδόρους
 • Σημειωματάριο και μολύβι για κάθε συμμετέχοντα
 • Χαρτί πίνακα ή άλλο χαρτί σε μέγεθος σημειωματάριου, μαρκαδόροι
 • Ένα αντίγραφο του Φύλλου Εργασίας 1 για κάθε συμμετέχοντα
 • Ένα αντίγραφο του Φύλλου Εργασίας 2 για κάθε συμμετέχοντα
 • Ένα αντίγραφο του Φύλλου Εργασίας 3 για κάθε συμμετέχοντα
 • Ένα αντίγραφο του Φύλλου Εργασίας 4 για κάθε συμμετέχοντα
 • Ένα αντίγραφο του Φύλλου Εργασίας 5 για κάθε συμμετέχοντα


Διαφάνειες