08:30 – 12:15 (Προβλεπόμενος χρόνος: 3 ¾ ώρες)

Rationality: Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) ή απλά αυτισμός, συνοψίζοντας σήμερα αρκετές προηγούμενες διαφορετικές διαγνώσεις (βρεφικός αυτισμός, σύνδρομο Asperger, άτυπος αυτισμός, διεισδυτικές αναπτυξιακές διαταραχές που δεν ταξινομούνται διαφορετικά [PDD-NOS]) είναι ετερογενής σε αιτίες και σε μεμονωμένη εμφάνιση. Οι γενετικοί παράγοντες ανήκουν στις σημαντικότερες αιτίες, αλλά ακόμη και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε αυτό (Vorstman et al., 2017, Bölte et al., 2019a). Η ΔΑΦ διαγιγνώσκεται σήμερα σε περίπου 1% του γενικού πληθυσμού σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και συνοδεύεται συχνά από ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. άγχος, κατάθλιψη) και άλλες σωματικές επιπλοκές (π.χ. νευρολογικά ή γαστρεντερικά προβλήματα) (Simonoff et al., 2008; Pan et al., 2021). Ενδέχεται να υπάρξουν πολλές λειτουργικές διαταραχές σε διαφορετικούς τομείς της ζωής (π.χ. σχολείο, εργασία), με κίνδυνο χαμηλής ευεξίας, ποιότητας ζωής και πρόωρης θνησιμότητας (Bölte et al., 2019b, Hirvikoski et al., 2016, Jonsson et al., 2017). Η ΔΑΦ είναι νευροαναπτυξιακής προέλευσης, αποτέλεσμα αλλοιωμένης νευρολογικής αρχιτεκτονικής, λειτουργίας ή ωρίμανσης του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παρόλο που η ΔΑΦ δεν είναι μια ασθένεια, αλλά μια έκφραση της νευροδιαφορετικότητας, συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο ψυχικών και σωματικών διαταραχών και κοινωνικό αποκλεισμό (Bölte et al., 2021). Στα κυρίαρχα διαγνωστικά συστήματα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-5) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-11), η ΔΑΦ ορίζεται από ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες συμπεριφορές και μεταβολές αισθητηριακής επεξεργασίας. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός είναι περιορισμένος όσον αφορά στην κατανόηση της περιεκτικότητας και της πολύπλευρης φύσης του αυτισμού, ιδιαίτερα στο πώς τα ίδια τα άτομα με αυτισμό βιώνουν το φαινόμενο.

Έτσι, αυτή η ενότητα στοχεύει να παράσχει μια καλύτερη εικόνα για την πολυπλοκότητα και τα πολλά πρόσωπα του αυτισμού. Οι ενότητες περιέχουν πληροφορίες για εμπειρίες, σκέψεις, αντιλήψεις, καθώς και συνακόλουθα ζητήματα που αφορούν τον αυτισμό, την επίσημη άποψη του αυτισμού στη βιοϊατρική, μια λίστα με εσφαλμένες αντιλήψεις για τον αυτισμό, μια σύνοψη των αιτιών του αυτισμού και την εμφάνισή του μαζί με άλλες συνθήκες.


Συλλογή υλικών Ενότητα 2