Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα AuTrain συμβάλλει στην προώθηση του απαραίτητου ευρωπαϊκού πλαισίου για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με ΔΑΦ – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών λύσεων εκμάθησης.

Το πρόγραμμα AuTrain στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με ΔΑΦ. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα προγράμματος συλλέγει πλήρες υλικό για τον αυτισμό, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα άτομα με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσεται μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις ΔΑΦ.  Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιέχει όλα τα απαραίτητα μέτρα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για τον πρόσθετο κύκλο μαθημάτων «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ / υπεύθυνος σε θέματα στήριξης ΔΑΦ». Αυτή η διευρυμένη εκπαίδευση αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα του AuTrain.

Το πρόσθετο επαγγελματικό προσόν «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ / υπεύθυνος στήριξης ΔΑΦ» θα πιστοποιείται από εξωτερικό φορέα με ISO 17024. Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προγράμματος. Η ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα AuTrain εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους οργανισμούς ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος.

Η ομάδα προγράμματος, η οποία αποτελείται από διάφορους εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του πλήρους συνόλου αποτελεσμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται διάφορα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν εμπειρία σε άτομα με ΔΑΦ. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών & Εφαρμογών Διαδικτύου του FH JOANNEUM είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της online πλατφόρμας και εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο φιλικότητας προς το χρήστη και διδακτικής ποιότητας.