09:00 – 12:00 (Εκτιμώμενος χρόνος: 3 ώρες)

Rationality: H Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία μπορεί να επιφέρει σημαντικές κοινωνικές, επικοινωνιακές και συμπεριφορικές προκλήσεις. Συχνά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεχωρίζει τα άτομα με ΔΑΦ από τα υπόλοιπα άτομα, όμως οι άνθρωποι με ΔΑΦ συνήθως επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, συμπεριφέρονται και μαθαίνουν με πολύ διαφορετικούς τρόπους από ότι οι υπόλοιποι. Καθώς η κοινωνία μας ευαισθητοποιείται περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με τον αυτισμό και τους διαφορετικούς τρόπους που εκδηλώνεται σε διαφορετικά άτομα, πρέπει να ενημερωθούμε περισσότερο σχετικά με τη θέση των ατόμων με αυτισμό στον επαγγελματικό τομέα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις.

Ο αυτισμός αποτελεί μια δια βίου αναπτυξιακή αναπηρία, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επικοινωνεί και σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Κάποια άτομα με αυτισμό είναι σε θέση να ζήσουν σχετικά ανεξάρτητη ζωή, όμως κάποια άλλα μπορεί να έχουν και επιπλέον προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες. Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, τα άτομα με αυτισμό συνήθως έχουν πρόβλημα να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τους άγραφους κοινωνικούς κανόνες, τους οποίους οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένους. Συνεπώς, υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ένας πελάτης έχει διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ενότητα αυτή στοχεύει να διερευνήσει χρήσιμες στρατηγικές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και επαφή με άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στο επαγγελματικό περιβάλλον.


Συλλογή υλικών Ενότητα 5