Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα AuTrain συμβάλλει στην προώθηση του απαραίτητου ευρωπαϊκού πλαισίου για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με ΔΑΦ – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών λύσεων εκμάθησης.

Το πρόγραμμα AuTrain στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με ΔΑΦ. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα προγράμματος συλλέγει πλήρες υλικό για τον αυτισμό, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα άτομα με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσεται μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις ΔΑΦ.  Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιέχει όλα τα απαραίτητα μέτρα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για τον πρόσθετο κύκλο μαθημάτων «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ / υπεύθυνος σε θέματα στήριξης ΔΑΦ». Αυτή η διευρυμένη εκπαίδευση αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα του AuTrain.

Το πρόσθετο επαγγελματικό προσόν «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ / υπεύθυνος στήριξης ΔΑΦ» θα πιστοποιείται από εξωτερικό φορέα με ISO 17024. Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προγράμματος. Η ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα AuTrain εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους οργανισμούς ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος.

Η ομάδα προγράμματος, η οποία αποτελείται από διάφορους εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του πλήρους συνόλου αποτελεσμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται διάφορα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν εμπειρία σε άτομα με ΔΑΦ. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών & Εφαρμογών Διαδικτύου του FH JOANNEUM είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της online πλατφόρμας και εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο φιλικότητας προς το χρήστη και διδακτικής ποιότητας.

Πλατφόρμα-AuTrain

Η ίδια η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη βασική καινοτομία του προγράμματος. Αποτελεί τον πρώτο ανοικτό online πόρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς και θα χρησιμεύσει ως ευρωπαϊκό πλαίσιο πληροφόρησης και μαθημάτων που σχετίζονται με την ενεργό κοινωνική συμμετοχή ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη μόνη πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Πρώτον, για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Δεύτερον, για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού μαθήματος που θα ταιριάζει στα σύγχρονα πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με τη μικτή εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, η πλατφόρμα AuTrain μπορεί να καθιερωθεί ως μια ευρωπαϊκή πηγή και μια κοινή κεντρική συνισταμένη θεωρητικής και πρακτικής εργασίας στον τομέα του αυτισμού και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με ΔΑΦ.

Πιστοποίηση ISO 17024

Η πιο σημαντική βάση για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας διαδικασίας πιστοποίησης ISO17024 είναι η ανάπτυξη

  • ενός καλά τεκμηριωμένου και ευρέως αποδεκτού χαρτοφυλακίου δεξιοτήτων / εγχειριδίου πιστοποίησης
  • η συγκρότηση ενός συμβουλίου προσόντων για την παρακολούθηση των απαιτήσεων σε προσόντα και δεξιότητες

Υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ένα από τα βασικά μέρη του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση και την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης ως «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Σε αντίθεση με το υπόλοιπο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα αυτισμού, το αποτέλεσμα αυτό θα έχει μια γενικότερη θεώρηση για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών. Η γενικότερη θεώρηση θα εφαρμοστεί συνδυάζοντας διαφορετικά διδακτικά πλαίσια, διαφορετικά μέσα, τα πλεονεκτήματα της μικτής μάθησης και το περιεχόμενο που μπορεί να διδαχθεί στα μαθήματα για όλα τα επαγγέλματα.


Εταίροι

Vinco_Logo

VINCO

Karin Kräftner 

Wiener Straße 60

A-8605 Kapfenberg, Austria

Email

Logo FH JOANNEUM

FH JOANNEUM GmbH

Wolfgang Schabereiter

Institute Internet Technologies &

Applications

Werk- VI- Straße 46

8605 Kapfenberg, Austria

Email

UNIVERSIDADE DO MINHO LOGO

UNIVERSIDADE DO MINHO

Ana Paula Loução Martins

 Instituto de Educação

Centro de Investigação em EducaçãoR. da

Universidade

4710-057 Braga, Portugal 

Email


KAROLINSKA INSTITUTET

KAROLINSKA INSTITUTET

Sven BölteCAP Research Center

KIND Gävlegatan 22 (Entré B), floor 8 

SE-11330 Stockholm, Sweden

Email

EUROPEAN EDUCATION & LEARNING INSTITUTE

EUROPEAN EDUCATION & LEARNING

INSTITUTE

 Chrysi Koundouraki

25 Gerakari str.

74100 Rethymno, Crete

Email

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO SOC. COOP

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO

SOC.COOP .

Alice Maraldi

 Viale della Lirica, 15 – 48124

Ravenna, Italy

Email