Ως συγκεκριμένο «φυσικό» αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί ένα σύντομο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά και γερμανικά. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί με τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών στη στήριξη ατόμων με ΔΑΦ σε όλες τις ηλικίες. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα αποτελείται από ένα γενικότερο τμήμα για τον αυτισμό και ένα πιο συγκεκριμένο τμήμα με διαφορετικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά κουτιά, συμβουλές και περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες.