AuTrain-Plattformen

Det är med själva AuTrain-plattformen som är det här projektets huvudsakliga nytillskott. Det är den första öppna Europabaserade online-resursen för olika användningsområden och som tillhandhåller information och kurser om hur man aktivt kan arbeta för att förbättra social inkludering av människor med ASD ur ett europeiskt perspektiv. Som tidigare nämnts är AuTrain en resurs som är ensam om att kunna användas både som en viktig källa för allmän information ASD, dess former och utmärkande egenskaper och om hur man bemöter människor med ASD i vardagen på lämpligt sätt, och för att implementera ett utbildningsupplägg som bygger på aktuell praxis för yrkesutbildning i blandade lärmiljöer.

Därmed hoppas vi att AuTrain-plattformen ska bli en europeisk källa och en gemensam mötesplats för det teoretiska och praktiska arbetet inom ASD-fältet och för social inkludering av människor med ASD.

ISO 17024-certifiering

De viktigaste komponenterna vid utvecklingen och implementeringen av ett ISO17024-baserat ackrediteringsförfarande är:

  • en välunderbyggd och allmänt accepterad kompetensportfolio / certifieringsdokument
  • skapandet av en kvalitetsansvarig styrelse som övervakar och säkerställer kvalifikations- och kompetenskraven