State-of-the-Art rapporten

State-of-the-Art-rapporten är ett innehållsrikt vetenskapligt dokument som bygger på omfattande forskning, beprövad erfarenhet samt projektgruppens egna kvalitativa och kvantitativa data som kommer att analyseras enligt ”mixed methods”.