Hem

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

Denna publikation [meddelande] återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

Projektet

AuTrain-projektets syfte är att främja en välbehövlig europeisk struktur för att förbättra livssituationen för människor med autismspektrumtillstånd (ASD) – genom användning av innovativ digital utbildning.

AuTrain-projektet syftar till att förbättra livssituationen för människor med ASD genom att öka medvetenheten hos dem som möter autistiska personer i olika sammanhang. Projektgruppen sammanställer för detta ändamål en omfattande kunskapsbas om ASD, dess former och utmärkande egenskaper. Kunskapsbasen kommer att finnas på en onlineplattform som dessutom kommer att innehålla allt nödvändigt undervisnings- och träningsmaterial för kursen ”Autism Officer / Autism Officer”.  Denna fördjupningskurs som leder till certifiering av Autism Officers är huvudsyftet för AuTrain.

Ackrediteringen av den mer yrkesinriktade nivån ”Autism Officer / Autism Support Officer” kommer att utföras av ett fristående, ISO 17024-certifierad organisation. Certifieringen av utbildningen utgör grunden för projektets långsiktiga hållbarhet. Fri tillgång till AuTrain-plattformen säkerställer att alla dokument kan användas av olika organisationer även efter projektets slut.

Projektgruppen, som ansvarar för planeringen och implementeringen av AuTrain, består av experter inom olika områden från europeiska universitet och utbildningsinstitutioner med gedigen erfarenhet av bemötande av och arbete med personer med ASD. FH JOANNEUM Institute of Internet Technologies & Applications i Österrike ansvarar för utvecklingen av onlineplattformen och säkerställer att användarvänlighet och didaktisk kvalitet kommer att vara på högsta nivå.

Läroplan

Kursinnehållet för ”autism officer” kommer att finns i en textfil på engelska. Upplägget bygger på aktuell internationell praxis när det gäller vuxenutbildning, yrkesutbildning och specialpedagogik för att säkerställa att utbildningen ”autism officer” kan och ska hålla samma kvalitet i hela Europa efter projektets slut.

AuTrain-Plattformen

Det är med själva AuTrain-plattformen som är det här projektets huvudsakliga nytillskott. Det är den första öppna Europabaserade online-resursen för olika användningsområden och som tillhandhåller information och kurser om hur man aktivt kan arbeta för att förbättra social inkludering av människor med ASD ur ett europeiskt perspektiv. Som tidigare nämnts är AuTrain en resurs som är ensam om att kunna användas både som en viktig källa för allmän information ASD, dess former och utmärkande egenskaper och om hur man bemöter människor med ASD i vardagen på lämpligt sätt, och för att implementera ett utbildningsupplägg som bygger på aktuell praxis för yrkesutbildning i blandade lärmiljöer.

Därmed hoppas vi att AuTrain-plattformen ska bli en europeisk källa och en gemensam mötesplats för det teoretiska och praktiska arbetet inom ASD-fältet och för social inkludering av människor med ASD.

ISO 17024-certifiering

De viktigaste komponenterna vid utvecklingen och implementeringen av ett ISO17024-baserat ackrediteringsförfarande är:

  • en välunderbyggd och allmänt accepterad kompetensportfolio / certifieringsdokument
  • skapandet av en kvalitetsansvarig styrelse som övervakar och säkerställer kvalifikations- och kompetenskraven

Partners

VINCO 
Karin Kräftner 
Wiener Straße 60, A-8605 Kapfenberg, Austria 
Skicka epost

FH JOANNEUM GmbH 
Wolfgang Schabereiter 
Institute Internet Technologies & Applications Werk- VI- Straße 46, 8605 Kapfenberg, Austria 
Skicka epost

UNIVERSIDADE DO MINHO 
Ana Paula Loução Martins 
Instituto de Educação, Centro de Investigação em EducaçãoR. da Universidade, 4710-057 Braga, Portugal
Skicka epost

KAROLINSKA INSTITUTET 
Sven Bölte
CAP Research Center, KIND Gävlegatan 22 (Entré B), floor 8 
SE-11330 Stockholm, Sweden 
Skicka epost

EUROPEAN EDUCATION & LEARNING INSTITUTE 
Chrysi Koundouraki
25 Gerakari str., 74100 Rethymno, Crete
Skicka epost

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO SOC. COOP.
Alice Maraldi 
Viale della Lirica, 15 – 48124 Ravenna, Italy 
Skicka epost